I 4.19-02c  Persondata politik –SUNDHEDSPERSON / LEVERANDØR/ SAMARBEJDSPARTER  (virksomhed til virksomhed)

CR Ortolab. håndterer løbende en række forskellige personoplysninger om  SUNDHEDSPERSONER / LEVERANDØRER / ANDRE SAMARBEJDSPARTNERE.

Følgende PERSONDATAPOLITIK opstilles i forhold til virksomheder som CR Ortolab. samarbejder med.

SUNDHEDSPERSON:

I forbindelse med at CR Ortolab. fremstiller dentale produkter til en bestemt person, kan følgende informationer om dig (SUNDHEDSPERSON) blive registreret i virksomheden:

 • Identifikationsoplysninger, herunder Navn, evt. fødselsdag
 • Informationer om Klinik, klinik navn, adresse, telefon nummer, e- mail , hjemmeside, CVR nr. og lignende
 • Faglige udtalelser i forbindelse med fremstilling af dentale produkter
 • Firma relevante bank- / konto oplysninger
 • Forespørgsler og priser / overslag i forbindelse med dentale produkter
 • Tilbagemeldinger fra dig som sundhedsperson vedrørende produkt / patient

Krav til opbevarings tid.

I henhold til lov om MEDICINSK UDSTYRer virksomheden forpligtet til at dokumentere grundlag for fremstilling af dentale produkter efter mål, i op til 10 år for ikke implantat baseret produkter, og i op til 15 år for implantat baserede produkter. Virksomheden skal kunne henvise til den / de sundhedspersoner som i sin tid udfærdigede krav til det dentale produkt, samt hvilke vurderinger der er foretaget af Sundhedsperson undervejs i processen.

Videregivelse af oplysninger.

I forbindelse med fremstilling af produkter, kan der være brug for at samarbejde med andre virksomheder. I disse situationer vil relevante oplysninger blive vider givet. CR Ortolab. har med disse samarbejdspartnere en fortroligheds aftale og en aftale om sikker håndtering af persondata. Virksomheder er alle placeret i EU, og er underlagt krav i Persondataforordningen.

Virksomheden kan, i tilfælde af krav fra Myndigheder (Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsstyrelsen o.l.) videre give oplysninger om fremstillede produkter, og personoplysninger som knytter sig til disse.

I tilfælde af videregivelse vil det ske inden for rammerne af databeskyttelsesreglerne.

Dine rettigheder

Har du fået fremstillet dentale produkter hos CR Ortolab. kan du som SUNDHEDSPERSON bede om at få indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig efter reglerne om indsigtsret. Hvis vi behandler forkerte data om dig, kan du bede om, at oplysningerne bliver rettet eller slettet.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, hvis du mener, at behandlingen ikke sker efter gældende regler. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Sletning

Vi sletter dine oplysninger, når der ikke længere er noget sagligt behov for fortsat opbevaring af oplysningerne. Her tager vi blandt andet hensyn til frister i lovgivningen, f.eks. forældelses- og bogføringsloven, og krav i lovgivningen om medicinsk udstyr. Virksomheden har som udgangspunkt opstillet følgende regler for sletning af person data i forhold til SUNDHEDSPERSONER:

Oplysninger slettes senest 10 år og 6 månederefter afslutningen af fremstilling af ikke implantat baseret produkt, mens oplysninger vedrørende implantat baserede produkter slettes efter 15 år.(jf. Lovgivning om Medicinsk Udstyr).

I tilfælde af virksomheden lukker, skal du være opmærksom på, at virksomheden ikke er forpligtet til at gemme / opbevare person data, og alle data vil blive bortskaffet.

Ikke person relateret data / dokumenter vil blive opbevaret i virksomheden så længe disse vurderes relevant for statistisk tilbageblik og analyse som kan ligge til grund for fortsat forretnings udvikling.

Sikkerhed

CR Ortolab. har som dataansvarlig pligt til at beskytte persondata, vi har i vores varetægt.

Virksomheden har indført fast procedure for sikker opbevaring og bortskaffelse / sletning af data efter arkiverings tid er udløbet, og følger systematisk op på at disse retningslinjer følges.

Alle data som opbevares fysisk på papir, bliver i forbindelse med bortskaffelse makuleret, og bortskaffet således at de ikke er tilgængelige for andre.

Data som opbevares elektronisk, opbevares på en sådan måde at kun personer for hvem data er relevant, har adgang til disse, og der er opstillet procedure for IT-sikkerhed med personlig log in og kodeord på alle PC og andre IT-medier hvor der ligger person data. Der er ligeledes faste procedure for bortskaffelse af IT-udstyr som udskiftes, som sikre at der ikke ligger tilgængelige data på udstyr som bortskaffes.

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål om CR Ortolab. behandling af oplysninger om dig, er du velkommen til at kontakte Charlotte Riisberg.

LEVERANDØR / SAMARBEJDSPARTNERE:

I forbindelse med at CR Ortolab. fremstiller dentale produkter til en bestemt person, kan følgende informationer om dig (LEVERANDØR / SAMARBEJDSPARTNER) blive registreret i virksomheden:

 • Identifikationsoplysninger, herunder Navn, fødselsdag,
 • Informationer om Klinik, klinik navn, adresse, telefon nummer, e- mail, hjemmeside og lignende
 • Faglige udtalelser i forbindelse med produkter / ydelse købt
 • Firma relevante bank- / konto oplysninger
 • Faktura og betalings informationer
 • Forespørgsler og priser / overslag i forbindelse med produkter / ydelse
 • Tilbagemeldinger fra dig vedrørende produkter / ydelser

Krav til opbevarings tid.

I henhold til lov om MEDICINSK UDSTYRer virksomheden forpligtet til at dokumentere grundlag for fremstilling af dentale produkter efter mål, i op til 10 år for ikke implantat baseret produkter, og i op til 15 år for implantat baserede produkter. Virksomheden skal kunne henvise til LEVERANDØRER / SAMARBEJDSPARTNERE som har indvirken på produkter fremstillet i virksomhed, i forbindelse med at løfte dokumentations opgaver i forhold til fremstilling af Medicinsk udstyr efter mål.

For LEVERANDØR / SAMARBEJDSPARTNERE som ikke har indflydelse eller relation til opfyldelse af krav om Medicinsk udstyr, (eks. Rengøring, revisor, bank forbindelser, bogholder, hjemmeside udbyder og lignende), vil dokumentation blive opbevaret i virksomheden så længe samarbejde er aktivt og for relevant for statistisk tilbageblik og analyse som kan ligge til grund for fortsat forretnings udvikling. I forbindelse med afsluttet samarbejde, vil data blive opbevaret i virksomheden i henhold til krav i bogføringsloven, og eventuelle person relaterede oplysninger vil blive slettet efter 6 år.

Videregivelse af oplysninger.

I forbindelse med fremstilling af produkter, kan der være brug for at samarbejde med andre virksomheder og sundhedspersoner. I disse situationer vil relevante oplysninger blive vider givet. CR Ortolab. har med disse samarbejdspartnere en fortroligheds aftale og en aftale om sikker håndtering af persondata. Virksomheder er alle placeret i EU, og er underlagt krav i Persondataforordningen. I tilfælde af at der anvendes samarbejdspartnere som er placeret i tredjeland, vil det blive sikret at disse arbejder under Persondataforordningens krav og rammer.

Virksomheden kan, i tilfælde af krav fra Myndigheder (Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsstyrelsen o.l.) videre give oplysninger om fremstillede produkter, og personoplysninger som knytter sig til disse, herunder også informationer om LEVERANDØRER OG SAMARBEJDSPARTNERE.

I tilfælde af videregivelse vil det ske inden for rammerne af databeskyttelsesreglerne.

Dine rettigheder

Du kan hos CR Ortolab.  bede om at få indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig efter reglerne om indsigtsret. Hvis vi behandler forkerte data om dig, kan du bede om, at oplysningerne bliver rettet eller slettet.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, hvis du mener, at behandlingen ikke sker efter gældende regler. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Sletning

Vi sletter dine oplysninger, når der ikke længere er noget sagligt behov for fortsat opbevaring af oplysningerne. Her tager vi blandt andet hensyn til frister i lovgivningen, f.eks. forældelses- og bogføringsloven, og krav i lovgivningen om medicinsk udstyr.

Sikkerhed

CR Ortolab. har som dataansvarlig pligt til at beskytte persondata, vi har i vores varetægt.

Virksomheden har indført fast procedure for sikker opbevaring og bortskaffelse / sletning af data efter arkiverings tid er udløbet, og følger systematisk op på at disse retningslinjer følges.

Alle fortrolige data som opbevares fysisk på papir, bliver i forbindelse med bortskaffelse makuleret, og bortskaffet således at de ikke er tilgængelige for andre.

Data som opbevares elektronisk, opbevares på en sådan måde at kun personer for hvem data er relevant, har adgang til disse, og der er opstillet procedure for IT-sikkerhed med personlig log in / kodeord på alle PC og andre IT medier hvor der ligger person data. Der er ligeledes faste procedure for bortskaffelse af IT-udstyr som udskiftes, som sikre at der ikke ligger tilgængelige data på udstyr som bortskaffes.

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål om CR Ortolab. behandling af oplysninger om dig, er du velkommen til at kontakte Charlotte Riisberg.

Charlotte Riisberg

Tlf.36831882

Mail. cr@crorto.dk